larrubixik

marka/online denda

Larrubixik MYR Komunikazio Grafikoaren baitan sortutako proiektua da. Diseinu grafikotik harago joan eta sormena beste bide batzuetatik eramateko ideiatik sortu da. 

LANA

Web diseinua

Argazkiak

WordPress kudeaketa

Hosting eta domeinu kudeaketa

Online denda

la
rru
bi
xik

Ezagutu gure lana: